IMG_2091
IMG_2097
IMG_2065
IMG_2114
IMG_2210
IMG_2196
IMG_2226
IMG_2230
IMG_2237
IMG_2267
IMG_2281

Hair // Xujie

MUA // Duanqing

Stylist // Key

LOTUS’ INSTA